close
دانلود فیلم
استان شناسی البزر استان شناسی البزر

دانلود نمونه سوالات پايه يازدهم

امام علي (ع): هرگاه گناهان آشکار شوند، برکت ها از ميان مى رود.