close
دانلود فیلم
نمونه سوال زبان دهم نمونه سوال زبان دهم

دانلود نمونه سوالات پايه يازدهم

امام علي (ع): هرگاه گناهان آشکار شوند، برکت ها از ميان مى رود.